show

HOTĂRÂRILE AGOA și AGEA

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor desfășurate în 20 aprilie 2017, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A pot fi consultate în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.

Raportul pentru trimestrul III 2016

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2016 al SIF Banat-Crișana este disponibil pentru consultare în secțiunea Raportare financiară.

Consultă raportul ›

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

În data de 11 octombrie 2016 a avut loc, la sediul societății din Arad, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”).

Hotărârile adoptate de AGEA pot fi consultate în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În perioada 02.08 – 23.08.2016 s-a derulat Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana, derulată în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016. Notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice de Cumpărare și este disponibilă în secțiunea Informații pentru investitori › Comunicate 

Raportul anual 2015

Raportul anual al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și nr. 15/2004 și ale Normei ASF nr. 39/2015, este disponibil pentru consultare în secțiunea Raportare financiară.
Raportul anual 2015 poate fi consultat și la sediul central al SIF Banat-Crișana. Consultă raportul ›

Performanță susținută de competență

Echipa românească formată din Zsolt Török, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad a reușit, în 19 iulie 2013, în premieră pentru o expediție românească, ascensiunea muntelui Nanga Parbat pe ruta Schell, fața Rupal.

Află mai multe despre expediția românească Nanga Parbat 2013 sponsorizată și de SIF Banat-Crișana ›

20 de ani de activitate instituțională

Aniversarea a 20 de ani de activitate instituțională împliniți de SIF Banat-Crișana a fost marcată prin deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București din 23 octombrie de către Ioan Cuzman, președinte – director general, Dragoș George Bîlteanu – vicepreședinte și Carmen Dumitrescu, director general adjunct.

Află mai multe ›

 

 

RAPORTĂRI RECENTE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată, în baza reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Societatea este autoadministrată și este înregistrată în Registrul ASF la categoria „Alte organisme de plasament colectiv” (AOPC). Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

SIF Banat-Crișana s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea și transformarea Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare. SIF Banat-Crișana, ca succesoare a Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana (înființat în 1992), a împlinit 20 de ani de activitate instituțională în 2012.

 

Ultimele știri și articole

24 aprilie 2017
Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana s-a întrunit în data de 24 aprilie 2017, în prezența administratorilor aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20 aprilie 2017, și a adoptat următoarele hotărâri: A ales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI. În conformitate cu prevederile art. 7 […]

Citește toata știrea ›

21 aprilie 2017
Raport T1 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017 Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 31.03.2017: Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei Valoarea contabilă a activelor totale: 2.113,72 milioane lei Volumul capitalurilor proprii: 1.959,48 milioane lei Profit net: 5,4 milioane lei Capitalizare bursieră: 1.057,08 milioane lei Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a […]

Citește toata știrea ›

28 martie 2017
Completare ordine de zi AGEA

În temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana, formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 473.3/20.03.2017, Consiliul de administrație, întrunit […]

Citește toata știrea ›

08 martie 2017
CONVOCAREA AGOA ȘI AGEA PENTRU 20 (21) APRILIE 2017

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, reunit în ședința din 8 martie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei […]

Citește toata știrea ›

15 februarie 2017
Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016

Rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2017, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro. Copii ale documentelor pot fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A. Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu […]

Citește toata știrea ›

08 noiembrie 2016
Rezultate financiare pentru trimestrul III 2016

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 30.09.2016: Valoarea activului net: 1.915,19 milioane lei  Valoarea contabilă a activelor totale: 1.848,4 milioane lei  Volumul capitalurilor proprii: 1.725,6 milioane lei  Venituri operaționale de 105,2 mil. lei, din care 96% venituri din dividende Creștere solida a profitului net la 91,5 milioane lei Valoarea activului net (VAN) al SIF […]

Citește toata știrea ›

11 octombrie 2016
Hotărârile AGEA din 11 octombrie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 11 octombrie 2016 a avut loc, la sediul societății din Arad, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”). Hotărârile AGEA pot fi consultate în secțiunea Informații pentru investitori › Evenimente › Adunarea generală a acționarilor.

Citește toata știrea ›

30 august 2016
Convocare AGEA

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a convocat Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)  pentru 10 (11) octombrie 2016, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A. Convocatorul AGEA poate fi consultat în secțiunea  Adunarea generală a acționarilor ›

Citește toata știrea ›

28 iulie 2016
OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

SIF Banat-Crișana anunță disponibilitatea următoarelor documente în legătură cu oferta publică de cumpărare derulată în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016: Anunțul privind oferta publică de cumpărare a acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana, Documentul de ofertă publică de cumpărare și Decizia ASF de aprobare a documentului de ofertă publică de […]

Citește toata știrea ›

25 iulie 2016
Convocarea AGOA și AGEA

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 29 august 2016, ora 10:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 29 august 2016, ora 12:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. […]

Citește toata știrea ›

26 aprilie 2016
Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 26 aprilie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”). AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 167.510.024 acțiuni, reprezentând 30,52 % din capitalul social. Cu cvorumul și […]

Citește toata știrea ›

25 aprilie 2016
Hotărârile AGEA din 25 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Banat-Crișana s-a desfășurat în 25 aprilie 2016, la prima convocare, fiind aprobate de către acționari rezoluțiile propuse de consiliul de administrație al societății referitoare la derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, completarea obiectului principal de activitate al societății, modificarea actelor constitutive ale societății, stabilirea datei de înregistrare […]

Citește toata știrea ›

21 decembrie 2015
Suspendare temporară a plății dividendelor

SIF Banat-Crișana informează acționarii că în perioada 25 decembrie 2015 – 15 ianuarie 2016 sistează temporar plata dividendelor, având în vedere desfășurarea procesului de inventariere a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale. Informații suplimentare se pot obține de la biroul Relații cu Investitorii, telefon 0257 304 438, fax 0257 250 165, e-mail comunicare@sif1.ro  

Citește toata știrea ›

05 august 2015
Plata dividendelor pentru exercițiul financiar 2014

Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 29 aprilie 2015, Societatea anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 începând cu data de 4 septembrie 2015 („Data plății”), prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”), al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru („Participanți”) și al Băncii Transilvania – agentul de plată selectat. […]

Citește toata știrea ›

16 februarie 2015
Rezultate financiare preliminare 2014

SIF Banat-Crișana prezintă rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2014, stabilite în baza Regulamentului nr. 4/2011 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 13/2011. Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2014: Venituri totale de 255,5 mil lei […]

Citește toata știrea ›

10 decembrie 2014
Informare a Consiliului de Administrație

În contextul evenimentelor derulate începând cu data de  8 decembrie 2014, informăm acționarii și potențialii investitori cu privire la următoarele aspecte privind asigurarea conducerii SIF Banat-Crișana: Membrii consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana se vor întruni în cel mai scurt timp pentru a analiza situația creată și vor lua măsurile care se impun, astfel încât […]

Citește toata știrea ›

29 octombrie 2014
Schimbarea sediului sucursalei București

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința acționarilor că, prin Avizul nr. 192/28.10.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificarea Contractului de societate al SIF Banat-Crișana, ca urmare a schimbării sediului Sucursalei București, în conformitate  cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/25.09.2014. Noua adresă a sucursalei București este: Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A1, sector […]

Citește toata știrea ›

29 august 2014
Situațiile financiare consolidate 2013

Situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, pot fi consultate începând cu 29 august 2014 la sediul SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00 și în secțiunea Informații pentru investitori > Raportare financiară a website-ului […]

Citește toata știrea ›

19 iulie 2013
Performanță susținută de competență

Echipa românească formată din Zsolt Török, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad a reușit, în 19 iulie, în premieră pentru o expediție românească, ascensiunea muntelui Nanga Parbat pe ruta Schell, fața Rupal. Echipa, sponsorizată și de SIF Banat-Crișana, nu a folosit oxigen suplimentar sau șerpași, curajoșii expediționari echipând ei singuri integral ruta, fiind și singura […]

Citește toata știrea ›

28 iunie 2013
Avizarea componenței consiliului de administrație

SIF Banat-Crișana informează investitorii că, prin Avizul nr. A/8/27.06.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din 24 aprilie 2013. Citește aici raportul curent integral >

Citește toata știrea ›

27 martie 2013
Dragoș Bîlteanu, premiat de Ziarul Financiar

Dragoș Bîlteanu, președinte-director general al SIF Banat-Crișana, a fost desemnat de Ziarul Financiar drept cel mai mare investitor român de pe piața de fuziuni și achiziții din 2012, premiul fiindu-i acordat de Varujan Vosganian, ministrul Economiei. „Intenția este de a dezvolta SIF Banat-Crișana și de a participa în proiecte, de a fi activi. Nu ne […]

Citește toata știrea ›

08 martie 2013
Modificare a modului de calcul a valorii activului net

Începând cu 21 martie 2013, SIF Banat-Crișana va schimba metodologia de evaluare a activelor din portofoliu. Valoarea unitară a activului net va fi calculată în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 23 / 20.12.2012 privind evaluarea activelor OPC autorizate / avizate de CNVM. Citește aici comunicatul integral și anexa conținând metoda de evaluare a […]

Citește toata știrea ›

24 octombrie 2012
SIF Banat-Crișana aniversează 20 de ani de activitate

Aniversarea a 20 de ani de activitate instituțională a fost marcată în 23 octombrie prin deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București de către reprezentanții SIF Banat-Crișana: Ioan Cuzman, președinte – director general, Dragoș George Bîlteanu – vicepreședinte și Carmen Dumitrescu, director general adjunct. Bucurându-se de un auditoriu numeros, evenimentul a reunit reprezentanți […]

Citește toata știrea ›

20 septembrie 2012
Sponsorizare pentru Spitalul județean Arad

Blocul operator din cadrul secției de chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad  a fost dotat cu o masă de operație de ultimă generație și cu o lampă scialitică, în urma unei noi sponsorizări de peste 60.000 de euro efectuate de SIF Banat-Crișana. „SIF Banat-Crișana a sponsorizat în ultimii cinci ani cu 620.000 de […]

Citește toata știrea ›

25 mai 2012
Plata dividendelor pentru 2011

SIF Banat-Crișana anunță modalitățile și termenele de plată a dividendelor aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA) din 26 aprilie 2012. Plata dividendelor se va realiza către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 18 mai 2012, data de înregistrare aprobată de AGA. Valoarea brută a dividendului este de 0,10 lei/acțiune (impozitul pe […]

Citește toata știrea ›

29 martie 2012
SIF Banat-Crișana, în finala națională GMC

Echipa SIF Banat-Crișana s-a calificat în finala națională a competiției Global Management Challenge 2011-2012. După cele cinci runde de decizii ale finalei desfășurate în 29 martie la București, echipa SIF Banat-Crișana, compusă din Dana Vasi, Claudiu Horeanu, Adrian Mâneran, Gabor Horvath și Daniel Stanciu s-a clasat pe locul al șaptelea. Global Management Challenge este, de peste trei […]

Citește toata știrea ›