show

Raport trimestrial la 30 septembrie 2020

Raportul pentru trimestrul III 2020 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 este disponibil pentru consultare în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară.
Consultă raportul ›

HOTĂRÂRILE AGEA ȘI AGOA 

Hotărârile adunării generale extraordinare (AGEA) și hotărârile adunarării generale ordinare (AGOA) pot fi consultate în secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

 

HOTĂRÂRILE AGEA DIN 6 IULIE 2020

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana din 6 iulie 2020 pot fi consultate în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.

HOTĂRÂRILE AGOA și AGEA din 27 aprilie 2020

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor din 27 aprilie 2020 pot fi consultate în secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Raportul consolidat pentru semestrul I 2019

Raportul semestrial consolidat  la 30 iunie 2019 al SIF Banat-Crișana, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și  nr. 5/2018 și Normei  ASF nr. 39/2015, este disponibil pentru consultare în secțiunea Raportare financiară.

Consultă raportul ›

Performanță susținută de competență

Echipa românească formată din Zsolt Török, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad a reușit, în 19 iulie 2013, în premieră pentru o expediție românească, ascensiunea muntelui Nanga Parbat pe ruta Schell, fața Rupal.

Află mai multe despre expediția românească Nanga Parbat 2013 sponsorizată și de SIF Banat-Crișana ›

20 de ani de activitate instituțională

Aniversarea a 20 de ani de activitate instituțională împliniți de SIF Banat-Crișana a fost marcată prin deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București din 23 octombrie de către Ioan Cuzman, președinte – director general, Dragoș George Bîlteanu – vicepreședinte și Carmen Dumitrescu, director general adjunct.

Află mai multe ›

 

 

RAPORTĂRI RECENTE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). SIF Banat-Crișana este autoadministrată și din martie 2018 este autorizată de ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA).

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

SIF Banat-Crișana, succesoare a Fondului Proprietății Private (FPP) I Banat-Crișana (înființat în 1992), s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea și transformarea FPP I Banat-Crișana, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare.

 

Ultimele știri și articole

02 iunie 2020
CONVOCARE AGEA PENTRU 6 (7) IULIE 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 6 iulie 2020 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 7 iulie 2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze […]

Citește toata știrea ›

20 decembrie 2019
Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3. Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă. […]

Citește toata știrea ›

07 noiembrie 2019
Rezultatele ofertei publice

Au fost publicate rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, derulată între 22 octombrie 2019 și 4 noiembrie 2019, este disponibilă în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2019

Citește toata știrea ›

04 noiembrie 2019
Autorizarea noului depozitar

În 1 noiembrie 2019 SIF Banat-Crișana a primit Autorizația nr. 149/01.11.2019 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind autorizarea Băncii Comerciale Române SA în calitate de depozitar al activelor SIF Banat-Crișana SA în baza Contractului de servicii de depozitare nr. 4944/19.09.2019 și a Contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4945/19.09.2019, încheiate între SIF […]

Citește toata știrea ›

28 octombrie 2019
Raport T3 2019

Raportul trimestrial al SIF Banat-Crișana întocmit la data de 30 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 este disponibil începând cu data de 28 octombrie 2019. Raportul este pus la dispoziția publicului în scris, la cerere, precum și în format electronic pe pagina de […]

Citește toata știrea ›

17 octombrie 2019
Oferta publică de cumpărare

Prin Decizia ASF nr. 1263 din 16.10.2019, a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, inițiată de Societate, oferta având următoarele caracteristici: Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 18.771.068 de acțiuni, reprezentând 3,6275% din capitalul social; Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune; Prețul de cumpărare este de: 2,50 lei/acțiune; Perioada […]

Citește toata știrea ›

09 martie 2018
Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcțiile cheie de administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›