show

Raport semestrial la 30 iunie 2020

Raportul pentru trimestrul I 2020 întocmit în conformitate cu  Legea nr. 24/2017, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Norma ASF nr. 39/2015 este disponibil pentru consultare în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară.
Consultă raportul ›

HOTĂRÂRILE AGEA DIN 6 IULIE 2020

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana din 6 iulie 2020 pot fi consultate în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.

HOTĂRÂRILE AGOA și AGEA din 27 aprilie 2020

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor din 27 aprilie 2020 pot fi consultate în secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2019

Rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS adoptate în UE, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pot fi consultate în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară

Raportul consolidat pentru semestrul I 2019

Raportul semestrial consolidat  la 30 iunie 2019 al SIF Banat-Crișana, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și  nr. 5/2018 și Normei  ASF nr. 39/2015, este disponibil pentru consultare în secțiunea Raportare financiară.

Consultă raportul ›

Performanță susținută de competență

Echipa românească formată din Zsolt Török, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad a reușit, în 19 iulie 2013, în premieră pentru o expediție românească, ascensiunea muntelui Nanga Parbat pe ruta Schell, fața Rupal.

Află mai multe despre expediția românească Nanga Parbat 2013 sponsorizată și de SIF Banat-Crișana ›

20 de ani de activitate instituțională

Aniversarea a 20 de ani de activitate instituțională împliniți de SIF Banat-Crișana a fost marcată prin deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București din 23 octombrie de către Ioan Cuzman, președinte – director general, Dragoș George Bîlteanu – vicepreședinte și Carmen Dumitrescu, director general adjunct.

Află mai multe ›

 

 

RAPORTĂRI RECENTE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). SIF Banat-Crișana este autoadministrată și din martie 2018 este autorizată de ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA).

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

SIF Banat-Crișana, succesoare a Fondului Proprietății Private (FPP) I Banat-Crișana (înființat în 1992), s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea și transformarea FPP I Banat-Crișana, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare.

 

Ultimele știri și articole

02 iunie 2020
CONVOCARE AGEA PENTRU 6 (7) IULIE 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 6 iulie 2020 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 7 iulie 2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze […]

Citește toata știrea ›

20 decembrie 2019
Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3. Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă. […]

Citește toata știrea ›

07 noiembrie 2019
Rezultatele ofertei publice

Au fost publicate rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, derulată între 22 octombrie 2019 și 4 noiembrie 2019, este disponibilă în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2019

Citește toata știrea ›

04 noiembrie 2019
Autorizarea noului depozitar

În 1 noiembrie 2019 SIF Banat-Crișana a primit Autorizația nr. 149/01.11.2019 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind autorizarea Băncii Comerciale Române SA în calitate de depozitar al activelor SIF Banat-Crișana SA în baza Contractului de servicii de depozitare nr. 4944/19.09.2019 și a Contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. 4945/19.09.2019, încheiate între SIF […]

Citește toata știrea ›

28 octombrie 2019
Raport T3 2019

Raportul trimestrial al SIF Banat-Crișana întocmit la data de 30 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 este disponibil începând cu data de 28 octombrie 2019. Raportul este pus la dispoziția publicului în scris, la cerere, precum și în format electronic pe pagina de […]

Citește toata știrea ›

17 octombrie 2019
Oferta publică de cumpărare

Prin Decizia ASF nr. 1263 din 16.10.2019, a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, inițiată de Societate, oferta având următoarele caracteristici: Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 18.771.068 de acțiuni, reprezentând 3,6275% din capitalul social; Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune; Prețul de cumpărare este de: 2,50 lei/acțiune; Perioada […]

Citește toata știrea ›

09 martie 2018
Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcțiile cheie de administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›