show

Publicații

Secțiunea cuprinde rezultate ale activităților de cercetare desfășurate în cadrul SIF Banat-Crișana, lucrări publicate sau prezentate la diferite manifestări științifice, conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice.

 

Viziune și strategie la SIF Banat-Crișana

Ioan Cuzman, Daniel Manațe, Pavel Fărcaș, 2012

Managementul de portofoliu la societățile de investiții financiare presupune transpunerea viziunii într-o strategie investițională adecvată contextului macroeconomic turbulent și complex. Inteligența competitivă este cea care trebuie să conducă deciziile investiționale, integrând sistemul de avertizare timpurie cu  cel de management al riscurilor printr-un set complet de proceduri și practici. Activul principal al societăților de investiții sunt oamenii iar pregătirea lor cotinuă utilizând instrumente cum este corpul de cunoștințe profesionale obligatorii este decisivă pentru atingerea performanței.

 

Aspecte privind managementul riscurilor în societățile de investiții financiare

Daniel Manațe, Ioan Cuzman, Pavel Fărcaș, 2012

Mediul în care activează corporațiile, fondurile de investiții, băncile și, în general, orice organizații economice care urmăresc profitul, este unul marcat de incertitudini, care se pot transfera asupra organizației respective și-i pot afecta obiectivele și performanțele. Din acest motiv managementul trebuie să identifice riscurile și să adopte cele mai adecvate acțiuni pentru a stabiliza efectele evenimentelor de risc între limite acceptabile, din punct de vedere al consecințelor și al costurilor de evitare/transfer sau asigurare.

 

Analiza fundamentală a instrumentelor financiare în contextul diverselor stiluri investiționale

Daniel Manațe, Pavel Fărcaș, Revista de evaluare 4/2009

Lucrarea dezvoltă relevanța pentru concluziile și recomandările raportului de analiză fundamentală a unor factori contextuali precum și a diferitelor stiluri investiționale. Din categoria factorilor contextuali au fost dezvoltate aspecte legate de instrumentul financiar, prețul acestuia, momentul și orizontul de timp al analizei și persoana investitorului. Din categoria stilurilor investiționale au fost trecute în revistă stilurile Valoare, Creștere și Alpha, precum și zonele de intersecție cu obiectul cercetării fundamentale și cu selecția celor mai adecvate instrumente de lucru în economia raportului de analiză.