show

Avize ASF

SIF Banat-Crișana informează ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către societate următoarele avize:

1. Avizul ASF nr. 403/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 20.04.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat.
2. Avizul ASF nr. 404/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea d‑lui Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte-Director General, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Consiliului de administrație din data de 24.04.2017.
Ca urmare, componența conducerii SIF Banat-Crișana, la data avizului, este următoarea: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Teodora Sferdian și Laurențiu Riviș. În ceea ce privește cererea de avizare a d-lui Radu-Răzvan Străuț în calitate de Director al SIF Banat-Crișana, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat că aceasta se află în analiză, urmând a fi comunicat un răspuns în cel mai scurt timp posibil.
3. Avizul ASF nr. 405/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1 din 20.04.2017, respectiv Actul constitutiv al societății, actualizat.
Componența Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana este următoarea: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Radu-Răzvan Străuț, Sorin Marica, Marcel Heinz Pfister.

Avizele ASF nr. 403, 404 si 405 din 13.07.2017 sunt disponibile în secțiunea Raportare continuă.