show

Disponibilitate raport semestrial

Raportul SIF Banat-Crișana pentru semestrul I 2019 este pus la dispoziția publicului începând cu 14 august a.c., în format electronic pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro și la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Raportul semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Menționăm că situațiile financiare la data de 30 iunie 2019 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.

Disponibilitate raport anual 2018

Raportul anual al SIF Banat-Crișana, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2018, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din 22 aprilie 2019, sunt puse la dispoziția publicului, în format electronic, pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, începând cu data de 23 aprilie 2019 și la sediul societății.

Raportul este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 15/2004, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate la data de 31 decembrie 2018 sunt auditate de auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.

Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2018

SIF Banat-Crisana aduce la cunoștința investitorilor că rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2018 sunt disponibile pentru public, investitori și acționari, începând cu data de 28 februarie 2018, după ora 18:00 pe website-ul societatii, www.sif1.ro , în secțiunea  Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare.

Copii ale documentelor vor putea fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Menționăm că rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2018 nu sunt auditate de auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.

DISPONIBILITATE RAPORT T3 2018

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că Raportul trimestrial întocmit la data de 30 septembrie 2018, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004, Normei nr. 39/2015 și Legii nr. 24/2017 va fi disponibil începând cu data de 6 noiembrie 2018. Raportul este pus la dispoziția publicului în scris, la cerere, precum și în format electronic pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, la adresa www.sif1.ro.

Menționăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la data de 30 septembrie 2018 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.

DISPONIBILITATE RAPORT CONSOLIDAT S1 2018

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Raportul consolidat pentru semestrul I 2018 este pus la dispoziția publicului începând cu 28 septembrie  a.c., în format electronic pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro și la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Raportul semestrial consolidat este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Menționăm că situațiile financiare consolidate interimare, simplificate la data de 30 iunie 2018, nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro

DISPONIBILITATE RAPORT S1 2018

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Raportul pentru semestrul I 2018 este pus la dispoziția publicului începând cu data de 14 august a.c. ora 8:30, în format electronic pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro și la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Raportul semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 și nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Menționăm că situațiile financiare la data de 30 iunie 2018 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro

Disponibilitate raport T1 2018

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că Raportul trimestrial întocmit la data de 31 martie 2018, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 15 mai 2018, ora 8:30, la sediul societății și pe website, la adresa www.sif1.ro.

Menționăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la data de 31 martie 2018 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății. Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.

Hotărârea AGOA și AGEA

Hotărârea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2018 pot fi consultate în secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcțiile cheie de administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu legislația AFIA.

Raportul curent și documentele emise de ASF referitoare la autorizarea SIF Banat-Crișana ca AFIA sunt disponibile în secțiunea Raportare continuă.

Rezultate financiare preliminare pentru 2017

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2018, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Raportare financiară.

Copii ale documentelor vor putea fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF BanatCrișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.