show

Completare ordine de zi AGEA

În temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana, formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 473.3/20.03.2017,

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 28 martie 2017, a completat ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 12:00 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 804/10.03.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi completată și revizuită este disponibilă pe pagina de Internet a societății, în secțiunea Informații pentru investitori › Evenimente › Adunarea generală a acționarilor