show

CONVOCARE AGEA PENTRU 10 (11) MARTIE 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 10 martie 2020 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 11 martie 2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 20 februarie 2020, considerată dată de referință.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară este disponibil în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.