show

Convocarea AGOA și AGEA

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 29 august 2016, ora 10:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 29 august 2016, ora 12:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 16 august 2016, considerată dată de referință.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 30 august 2016, ora 10:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA), pentru data de 30 august 2016, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Convocatorul AGOA și AGEA și Procedura privind organizarea și desfășurarea AGA pot fi consultate în secțiunea Adunarea generală a acționarilor