show

Disponibilitate raport anual 2018

Raportul anual al SIF Banat-Crișana, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2018, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din 22 aprilie 2019, sunt puse la dispoziția publicului, în format electronic, pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, începând cu data de 23 aprilie 2019 și la sediul societății.

Raportul este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 15/2004, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Normei ASF nr. 39/2015.

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate la data de 31 decembrie 2018 sunt auditate de auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.