show

Disponibilitate raport T1 2018

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că Raportul trimestrial întocmit la data de 31 martie 2018, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 15 mai 2018, ora 8:30, la sediul societății și pe website, la adresa www.sif1.ro.

Menționăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la data de 31 martie 2018 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății. Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.