show

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana s-a întrunit în data de 24 aprilie 2017, în prezența administratorilor aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20 aprilie 2017, și a adoptat următoarele hotărâri:

  • A ales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Actul Constitutiv, Președintele CA îndeplinește și funcția de Director General. Dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI a fost avizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Președinte Director General al SIF Banat-Crișana prin Avizele cu nr.115/09.04.2015, nr.285/19.08.2015 și nr.75/25.02.2016.
  • A ales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație pe dl. Radu Răzvan STRĂUȚ și l-a numit în funcția de Director General Adjunct în conformitate cu prevederile Reglementărilor Interne ale SIF Banat-Crișana.
  • Consiliul de Administrație a aprobat delegarea de competențe de conducere în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 către Președinte Director General și către Vicepreședinte Director General Adjunct.
  • A ales pe dl. Marcel PFISTER și dl. Sorin MARICA, administratori neexecutivi, în cadrul Comitetului de Audit.