show

Hotărârile AGEA din 25 aprilie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Banat-Crișana s-a desfășurat în 25 aprilie 2016, la prima convocare, fiind aprobate de către acționari rezoluțiile propuse de consiliul de administrație al societății referitoare la derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, completarea obiectului principal de activitate al societății, modificarea actelor constitutive ale societății, stabilirea datei de înregistrare pentru 17 mai 2016 (ex date 16 mai 2016).

Hotărârile AGEA din 25 aprilie 2016 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Evenimente › Adunarea generală a acționarilor