show

Informare a Consiliului de Administrație

În contextul evenimentelor derulate începând cu data de  8 decembrie 2014, informăm acționarii și potențialii investitori cu privire la următoarele aspecte privind asigurarea conducerii SIF Banat-Crișana:

Membrii consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana se vor întruni în cel mai scurt timp pentru a analiza situația creată și vor lua măsurile care se impun, astfel încât societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții și în continuare.

În acest moment nu sunt elemente care să afecteze desfășurarea activității curente a societății, conducerea executivă fiind asigurată de directori/conducători autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și în limitele de competență aprobate de consiliul de administrație al societății.

Citește raportul curent aici >