show

Știri și noutăți

03 noiembrie 2017

Rezultate financiare pentru T3 2017

Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2017: Valoarea activului net: 2.299,96 milioane lei Valoarea totală a activelor administrate: 2.321,34 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF) Profit net: 55,26 milioane lei Capitalizare bursieră: 1.375 milioane lei Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, înregistrând […]

Citește toata știrea ›

25 august 2017

OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

SIF Banat-Crișana anunță disponibilitatea următoarelor documente în legătură cu oferta publică de cumpărare derulată în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii aprobat de AGEA din 11 octombrie 2016: Anunțul privind oferta publică de cumpărare a acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana, Documentul de ofertă publică de cumpărare și Decizia ASF de aprobare a documentului de ofertă publică de cumpărare. […]

Citește toata știrea ›

11 august 2017

Rezultate financiare pentru S1 2017

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 30.06.2017: Valoarea activului net: 2.203,59 milioane lei Valoarea totală a activelor administrate: 2.225,14 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF) Profit net: 33,3 milioane lei Capitalizare bursieră: 1.004,92 milioane lei (calculată pentru acțiunile aflate în circulație) Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de […]

Citește toata știrea ›

27 iulie 2017

Convocarea AGOA pentru 30 (31) august 2017

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunit în ședința din data de 27 iulie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 30 august 2017 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 31 august 2017 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, […]

Citește toata știrea ›

14 iulie 2017

Avize ASF

SIF Banat-Crișana informează ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către societate următoarele avize: 1. Avizul ASF nr. 403/13.07.2017 prin care se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 20.04.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat. 2. Avizul ASF nr. 404/13.07.2017 prin care se […]

Citește toata știrea ›

24 aprilie 2017

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana s-a întrunit în data de 24 aprilie 2017, în prezența administratorilor aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20 aprilie 2017, și a adoptat următoarele hotărâri: A ales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pe dl. Bogdan-Alexandru DRĂGOI. În conformitate cu prevederile art. 7 […]

Citește toata știrea ›

21 aprilie 2017

Raport T1 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017 Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 31.03.2017: Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei Valoarea contabilă a activelor totale: 2.113,72 milioane lei Volumul capitalurilor proprii: 1.959,48 milioane lei Profit net: 5,4 milioane lei Capitalizare bursieră: 1.057,08 milioane lei Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a […]

Citește toata știrea ›

28 martie 2017

Completare ordine de zi AGEA

În temeiul art. 117^1 din Legea 31/1990 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana, formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 473.3/20.03.2017, Consiliul de administrație, întrunit […]

Citește toata știrea ›

08 martie 2017

CONVOCAREA AGOA ȘI AGEA PENTRU 20 (21) APRILIE 2017

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, reunit în ședința din 8 martie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana pentru data de 20 aprilie 2017 (prima convocare), de la ora 10:00, respectiv pentru data de 21 aprilie 2017 (a doua convocare), de la ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei […]

Citește toata știrea ›

15 februarie 2017

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016

Rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2017, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro. Copii ale documentelor pot fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A. Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu […]

Citește toata știrea ›