show

Plata dividendelor pentru 2011

SIF Banat-Crișana anunță modalitățile și termenele de plată a dividendelor aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA) din 26 aprilie 2012.

Plata dividendelor se va realiza către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 18 mai 2012, data de înregistrare aprobată de AGA. Valoarea brută a dividendului este de 0,10 lei/acțiune (impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele legale prevăzute). Plata dividendelor se va efectua în termen de maximum șase luni de la data AGA.

Citește comunicatul de presă integral pentru a afla modalitățile de plată.