show

Plata dividendelor pentru exercițiul financiar 2014

Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 29 aprilie 2015, Societatea anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 începând cu data de 4 septembrie 2015 („Data plății”), prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”), al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru („Participanți”) și al Băncii Transilvania – agentul de plată selectat.

Dividendul brut este de 0,1 lei pentru o acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice.

Plata dividendelor se va realiza către acționarii SIF Banat-Crișana  înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de 14 august 2015 („Data de înregistrare”) aprobată de adunarea generală a acționarilor. Ex date: 13 august 2015.

Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Citește aici raportul curent referitor la plata dividendelor pentru anul 2014 ›