show

Raport T1 2017

Rezultate financiare pentru trimestrul I 2017

Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 31.03.2017:

  • Valoarea activului net: 2.114,13 milioane lei
  • Valoarea contabilă a activelor totale: 2.113,72 milioane lei
  • Volumul capitalurilor proprii: 1.959,48 milioane lei
  • Profit net: 5,4 milioane lei
  • Capitalizare bursieră: 1.057,08 milioane lei

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul T1 2017, înregistrând o creștere cu 10% față de valoarea de la finalul anului 2016. Astfel, valoarea activului net  (VAN) a atins 2.114,13 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,0813 lei pe acțiune la finalul T1 2017. Evoluția pozitivă reflectă o îmbunătățire a alocării resurselor, adăugând o valoare sporită pentru acționari.

Valoarea contabilă a activelor totale la 31 martie 2017, de 2.113,7 milioane lei, este în creștere față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2016. Activele financiare disponibile pentru vânzare, în valoare de 2.056 milioane lei, având o pondere de 97,3% în totalul activelor administrate, prezintă creștere cu 2,4% față de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 31 martie 2017 s-au ridicat la 8,7 milioane lei, cu 22% față de nivelul perioadei similare a anului precedent, în contextul obținerii unor venituri din dividende mai mari colectate de la societățile din portofoliu.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2017, în sumă de 3,3 milioane lei, sunt ușor peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2016, mai ales datorită cheltuielilor cu comisioanele plătite (în principal a celor achitate ASF, dependente de valoarea activului net).

Profitul net realizat la data de 31 martie 2017, în sumă de 5,4 milioane lei, este superior rezultatului T1 2016 (4,3 milioane lei).

Societatea și-a consolidat în primul trimestru al anului 2017 poziția de constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare bursieră care a crescut la 1.057,08 milioane lei la 31 martie 2017 (calculată la prețul de închidere).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut de asemenea o creștere semnificativă în primele trei luni ale anului 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 1,9260 lei la finalul primului trimestru 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de peste 3,5%.

Raportul trimestrial în formă integrală întocmit la data de 31 martie 2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,  Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004, Normei nr. 39/2015 și Legii 24/2017, este pus la dispoziția publicului începând cu 21 aprilie 2017, ora 8:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.