show

Reducere capital social

SIF Banat-Crișana informează investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-168-3/13.12.2017 aferent reducerii capitalului social al societății.

Capitalul social al societății a fost diminuat de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, divizat în 520.000.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 de acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana nr. 1/11.10.2016.

Informăm investitorii că societatea a înregistrat operațiunea de diminuare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului, iar în prezent sunt în derulare operațiunile de înregistrare a diminuării capitalului social la instituțiile pieței de capital.

Raportul curent integral referitor la emiterea de către ASF a CIVM este disponibil în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă