show

Rezultate financiare pentru S1 2017

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 30.06.2017:

  • Valoarea activului net: 2.203,59 milioane lei
  • Valoarea totală a activelor administrate: 2.225,14 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF)
  • Profit net: 33,3 milioane lei
  • Capitalizare bursieră: 1.004,92 milioane lei (calculată pentru acțiunile aflate în circulație)

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului investit.

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul S1 2017, înregistrând o creștere cu 14,74% față de valoarea de la finalul anului 2016 și cu 24% față de perioada similară a anului precedent. Astfel, valoarea activului net (VAN) a atins 2.203,59 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,2541 lei pe acțiune la finalul S1 2017.

Valoarea activului total al SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2017, calculat conform reglementărilor ASF, s-a ridicat la 2.225,14 milioane lei, cu 14,4% mai mare față de valoarea de la finalul anului precedent.

Valoarea contabilă a activelor totale la 30 iunie 2017, de 2.337,39 milioane lei, este în creștere față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2016. În cadrul activelor administrate, ponderea majoritară este deținută de activele financiare disponibile pentru vânzare, în valoare de 2.273,65 milioane lei, care prezintă o creștere cu 13% față de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 30 iunie 2017, în sumă de 41,43 milioane lei, sunt inferioare celor din perioada similară a anului precedent, în contextul obținerii unor venituri mai mici din dividende și dobânzi, dar în linie cu estimările bugetate.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2017, în sumă de 5,98 milioane lei, sunt în scădere față de cele din primele 6 luni ale anului precedent, situație datorată reducerii majorității categoriilor de cheltuieli, în principal a celor cu personalul.

Profitul net realizat la data de 30 iunie 2017, în sumă de 33,3 milioane lei, este inferior cu 51,7% rezultatului S1 2016 (68,9 milioane lei).

SIF Banat-Crișana a încheiat S1 2017 cu o valoare a capitalizării bursiere de 1.064,77 milioane lei (calculată la prețul de închidere pentru toate acțiunile emise, respectiv de 1.004,92 milioane lei calculată doar pentru acțiunile aflate în circulație).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut o evoluție pozitivă în S1 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 1,9400 lei la 30 iunie 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de 4,3%.

Raportul semestrial în formă integrală întocmit de SIF Banat-Crișana la data de 30 iunie 2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și nr. 15/2004 și Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară al Societății, începând cu 11 august 2017, ora 18:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.