show

Rezultate financiare pentru T3 2017

Principalii indicatori financiari și operaționali ai SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2017:

  • Valoarea activului net: 2.299,96 milioane lei
  • Valoarea totală a activelor administrate: 2.321,34 milioane lei (calculată conform reglementărilor ASF)
  • Profit net: 55,26 milioane lei
  • Capitalizare bursieră: 1.375 milioane lei

Activul net, principalul indicator de performanță al societății, a avut o evoluție pozitivă pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017, înregistrând o creștere cu 19,76% față de valoarea de la finalul anului 2016. Astfel, valoarea activului net a atins 2.299,96 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,4447 lei pe acțiune la finalul T3 2017.

Veniturile la 30 septembrie 2017 au fost de 67,61 milioane lei, sub nivelul perioadei similare a anului precedent, în care au fost obținute venituri semnificative din dividende cu caracter nerecurent.

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2017, în sumă de 9,56 milioane lei, sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2016, în principal datorită reducerii cheltuielilor operaționale.

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2017, în sumă de 55,26 milioane lei, este în scădere față de rezultatul cumulat al primelor trei trimestre ale anului 2016 ca urmare a volumului mai redus al veniturilor.

Societatea și-a consolidat în al treilea trimestru al anului 2017 poziția de constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare bursieră care a crescut la 1.375 milioane lei la finalul T3 2017 (calculată pentru toate acțiunile emise, la prețul de închidere).

Prețul acțiunilor SIF1 a avut de asemenea o creștere semnificativă în primele nouă luni ale anului 2017, de la un curs de 1,8600 lei în prima zi de tranzacționare a anului, la 2,5050 lei la finalul T3 2017, ceea ce reprezintă o apreciere de 34,68%.

Raportul trimestrial în formă integrală la data de 30 septembrie 2017, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004 și Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispoziția publicului începând cu 3 noiembrie 2017, ora 8:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF Banat-Crișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.