show

Rezultate financiare pentru trimestrul III 2016

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crișana la 30.09.2016:

  • Valoarea activului net: 1.915,19 milioane lei
  •  Valoarea contabilă a activelor totale: 1.848,4 milioane lei
  •  Volumul capitalurilor proprii: 1.725,6 milioane lei
  •  Venituri operaționale de 105,2 mil. lei, din care 96% venituri din dividende
  • Creștere solida a profitului net la 91,5 milioane lei

Valoarea activului net (VAN) al SIF BanatCrișana a fost de 1.915,19 mil. lei la 30 septembrie 2016, în creștere cu 7,8% față de valoarea înregistrată la finalul semestrului I al anului, respectiv cu 10,5% față de ianuarie 2016.

Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) la 30 septembrie 2016 a fost de 3,6973 lei. Creșterea mai semnificativă a VUAN față de cea a VAN, de 14,23% față de valoarea înregistrată la 30 iunie 2016, se datorează reducerii numărului de acțiuni proprii aflate în circulație, urmare a procesului de răscumpărare desfășurat în cadrul ofertei publice de cumpărare din luna august 2016.

Valoarea contabilă a activelor totale la 30.09.2016, de 1.848,4 mil. lei, este în scădere ușoară față de 31.12.2015. Numerarul și echivalentele de numerar prezintă scădere ca urmare a direcționării plasamentelor monetare către titluri de stat, precum și a plăților necesare operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii. Activele financiare disponibile pentru vânzare, în valoare de 1.741,4 milioane lei, reprezintă 94,2% din totalul activelor, volumul în creștere fiind datorat în principal achiziției de titluri de stat.

Veniturile din dividende, de 101 mil. lei, reprezintă 96% din totalul veniturilor înregistrate de SIF Banat-Crișana la 30.09.2016, în creștere semnificativă față 30.09.2015 (31,4 mil. lei) provenind din dividendele colectate de la societățile din portofoliu, în special cele distribuite de societățile bancare și cele la care se deține cota majoritară.

Cheltuielile realizate la data de 30.09.2016, în sumă de 10,25 mil. lei, sunt peste nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2015, în principal datorită cheltuielilor de funcționare. Volumul cheltuielilor realizate se încadrează în prevederile bugetate pentru anul 2016.

Profitul net realizat la 30.09.2016, în sumă de 91,5 milioane lei, în creștere solidă față de rezultatul la 30.09.2015 (46,55 mil. lei), în contextul obținerii unor venituri din dividende semnificativ mai mari decât în cursul primelor nouă luni din anul 2015.

Totalul rezultatului global la 30 septembrie 2016, în sumă de -10 milioane lei, este efectul diminuării valorii juste la unele participații din portofoliu, cauzate în principal de scăderea cotațiilor bursiere.

Raportul trimestrial întocmit la data de 30 septembrie 2016 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006, Regulamentului nr. 15/2004 și Normei nr. 39/2015, este pus la dispoziția publicului începând cu 8 noiembrie 2016, ora 8:30, la sediul societății și pe Internet, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Rezultate financiare și cuprinde Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2016 – neauditate, situația activelor și datoriilor și situația detaliată a investițiilor la 30.09.2016.