show

Rezultate financiare preliminare pentru 2017

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința investitorilor că rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2018, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Raportare financiară.

Copii ale documentelor vor putea fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Relația cu Investitorii al SIF BanatCrișana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.