show

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016

Rezultatele financiare preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pentru public și investitori din data de 15 februarie 2017, ora 8:30 pe website-ul societății, la adresa www.sif1.ro. Copii ale documentelor pot fi obținute gratuit, la cerere, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 250 181, 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.