show

Situațiile financiare consolidate 2013

Situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație, pot fi consultate începând cu 29 august 2014 la sediul SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00 și în secțiunea Informații pentru investitori > Raportare financiară a website-ului societății: www.sif1.ro

Situațiile financiare consolidate sunt întocmite în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și Decizia CNVM nr. 1176 / 15.09.2010 privind obligativitatea societăților de investiții financiare, entități înregistrate la CNVM în categoria AOPC cu o politică de investiții diversificată, de a întocmi și a depune la CNVM situații financiare anuale consolidate, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), în termen de opt luni de la încheierea exercițiului financiar.