show

Guvernanța corporativă

SIF Banat-Crișana înțelege că o bună guvernanță corporativă este esențială pentru asigurarea unui proces decizional eficient, care să conducă la viabilitatea pe termen lung a afacerii, atingerea obiectivelor companiei și crearea unei valori sustenabile pentru toate părțile interesate (acționari, conducere, angajați, parteneri etc.).

Din 2011, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a decis conformarea voluntară la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC).
Prevederile Regulamentului de Guvernanță Corporativă al SIF Banat-Crișana, adoptat în februarie 2011, au un caracter supletiv actelor normative din România și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară / Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, incidente funcționării emitenților listați la Bursa de Valori București.

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este disponibil pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Documente de referință