show

Cifre cheie

POZIȚIA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2016 2017 2018
Total active, din care 2.110,19 2.488,15 2.452,94
Total active financiare 2.071,89 2.462,83 2.427,11
Capitaluri proprii 1.954,25 2.291,24 2.321,42
Total datorii 155,94 196,91 131,52
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2016 2017 2018
Venituri 107,16 84,93 114,88
Câștiguri din investiții 2,26 3,31 (16,05)
Cheltuieli 25,12 15,75 17,93
Profit brut 84,30 72,49 80,89
Profit net 81,36 69,55 77,19
INDICATORI FINANCIARI [IFRS] [%] 2016 2017 2018
ROE (profit net/capital propriu) 4,16 3,04 3,32
ROA (profit net/active totale) 3,86 2,80 3,15
Rata marjei profitului brut (profit brut/total venituri) 36,91 35,55 37,49
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI 2016 2017 2018
Preț acțiune [final de an, lei] 1,8480 2,7700 2,0400
Valoare activ net / acțiune* [lei] 3.7075 5,0111 4,3067
Activ net contabil / acțiune [lei] 3,7727 4,4062 4,4863
Dividend / acțiune [lei]

* calculată conform reglementărilor ASF