show

Cifre cheie

POZIȚIA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2013 2014 2015 2016
Total active, din care 1.612,83 1.638,61 1.941,52 2.110,19
Total active financiare 1.515,19 1.537,76 1.763,12 2.071,89
Capitaluri proprii 1.441,56 1.540,04 1.788,81 1.954,25
Total datorii 171,27 98,56 152,72 155,94
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2013 2014 2015 2016
Venituri 28,23 22,60 51,28 107,16
Câștiguri din investiții 56,98 140,52 52,85 2,26
Cheltuieli 17,77 14,61 15,78 25,12
Profit brut 67,44 148,51 88,34 84,30
Profit net 45,12 139,00 75,32 81,36
INDICATORI FINANCIARI [IFRS] [%] 2013 2014 2015 2016
ROE (profit net/capital propriu) 3,13 9,03 4,21 4,16
ROA (profit net/active totale) 2,80 8,48 3,88 3,86
Rata marjei profitului brut (profit brut/total venituri) 58,7 61,6 63,5 36,91
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI 2013 2014 2015 2016
Preț acțiune [final de an, lei] 1,292 1,303 1,688 1,848
Valoare activ net / acțiune* [lei] 2,9094 2,9228 3.3541 3.7075
Activ net contabil / acțiune [lei] 2,6265 2,8059 3,2592 3,7727
Dividend / acțiune [lei] 0,1

* calculată conform reglementărilor ASF