show

Cifre cheie

POZIȚIA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2014 2015 2016 2017
Total active, din care 1.638,61 1.941,52 2.110,19 2.488,15
Total active financiare 1.537,76 1.763,12 2.071,89 2.462,83
Capitaluri proprii 1.540,04 1.788,81 1.954,25 2.291,24
Total datorii 98,56 152,72 155,94 196,91
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei] 2014 2015 2016 2017
Venituri 22,60 51,28 107,16 84,39
Câștiguri din investiții 140,52 52,85 2,26 3,31
Cheltuieli 14,61 15,78 25,12 15,75
Profit brut 148,51 88,34 84,30 72,49
Profit net 139,00 75,32 81,36 69,55
INDICATORI FINANCIARI [IFRS] [%] 2014 2015 2016 2017
ROE (profit net/capital propriu) 9,03 4,21 4,16 3,04
ROA (profit net/active totale) 8,48 3,88 3,86 2,80
Rata marjei profitului brut (profit brut/total venituri) 61,6 63,5 36,91 35,55
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI 2014 2015 2016 2017
Preț acțiune [final de an, lei] 1,303 1,688 1,848 2,770
Valoare activ net / acțiune* [lei] 2,9228 3.3541 3.7075 5,0111
Activ net contabil / acțiune [lei] 2,8059 3,2592 3,7727 4,4062
Dividend / acțiune [lei] 0,1

* calculată conform reglementărilor ASF