show

Structura acționariatului

La 30 iunie 2018, SIF Banat-Crișana avea 5.757.406 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Prin ofertele publice de cumpărare derulate în 2016 și 2017, societatea deține 2.539.276 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2018
număr acționaridețineri
TOTAL5.757.406100%
Persoane fizice române5.755.21540,15%
Persoane fizice nerezidente2.0050,36%
Persoane juridice române15436,89%
SIF Banat-Crișana*0,49%
Persoane juridice nerezidente3122,11%

*acțiuni proprii răscumpărate prin ofertele publice de cumpărare derulate în 2016 și 2017

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2018

*în funcție de dețineri