show

Structura acționariatului

La 30 iunie 2019, SIF Banat-Crișana avea 5.752.379 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Urmare a programul de răscumpărare din 2018 (nefinalizat) SIF Banat-Crișana deține 89.656 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2019
număr acționaridețineri
TOTAL5.752.379100%
Persoane fizice române5.750.16640,34%
Persoane fizice nerezidente2.0370,34%
Persoane juridice române15037,98%
SIF Banat-Crișana*0,02%
Persoane juridice nerezidente2521,33%

*acțiuni proprii răscumpărate în 2018

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2018

*în funcție de dețineri