show

Structura acționariatului

La 31 decembrie 2016, SIF Banat-Crișana avea 5.767.382 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2016
număr acționaridețineri
TOTAL5.767.382100%
Persoane fizice române5.765.20539,97%
Persoane fizice nerezidente1.9620,39%
Persoane juridice române17730,35%
SIF Banat-Crișana*5,62%
Persoane juridice nerezidente3723,67%

*acțiuni proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în august 2016

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2016

*în funcție de dețineri