show

Structura acționariatului

La 31 decembrie 2017, SIF Banat-Crișana avea 5.760.880 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Prin ofertele publice de cumpărare derulate în 2016 și 2017, societatea deține 2.539.276 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2017
număr acționaridețineri
TOTAL5.760.880100%
Persoane fizice române5.758.69440,29%
Persoane fizice nerezidente1.9870,36%
Persoane juridice române16636,61%
SIF Banat-Crișana*0,49%
Persoane juridice nerezidente3222,26%

*acțiuni proprii răscumpărate prin ofertele publice de cumpărare derulate în 2016 și 2017

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2017

*în funcție de dețineri