show

Structura acționariatului

La 30 iunie 2017, SIF Banat-Crișana avea 5.764.374 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Prin oferta publică de cumpărare derulată în august 2016, societatea deține 30.849.268 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2017
număr acționaridețineri
TOTAL5.764.374100%
Persoane fizice române5.762.18339,50%
Persoane fizice nerezidente1.9710,38%
Persoane juridice române18130,16%
SIF Banat-Crișana*5,62%
Persoane juridice nerezidente3824,34%

*acțiuni proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în august 2016

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2017

*în funcție de dețineri