show

Structura acționariatului

La 30 septembrie 2019, SIF Banat-Crișana avea 5.750.939 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Urmare a programul de răscumpărare din 2018 (nefinalizat) SIF Banat-Crișana deține 89.656 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2019
număr acționaridețineri
TOTAL5.750.939100%
Persoane fizice române5.748.70140,18%
Persoane fizice nerezidente2.0510,34%
Persoane juridice române15738,16%
SIF Banat-Crișana*0,02%
Persoane juridice nerezidente2921,30%

*acțiuni proprii răscumpărate în 2018

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2019

*în funcție de dețineri