show

Structura acționariatului

La 31 decembrie 2018, SIF Banat-Crișana avea 5.754.670 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Urmare a programul de răscumpărare din 2018 (nefinalizat) SIF Banat-Crișana deține 89.656 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2018
număr acționaridețineri
TOTAL5.754.670100%
Persoane fizice române5.752.45640,54%
Persoane fizice nerezidente2.0280,34%
Persoane juridice române15837,52%
SIF Banat-Crișana*0,02%
Persoane juridice nerezidente2721,58%

*acțiuni proprii răscumpărate în 2018

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2018

*în funcție de dețineri