show

Informații privind deținerea de acțiuni

Tranzacții ale persoanelor inițiate

Persoanele inițiate în relație cu SIF Banat-Crișana, așa cum sunt acestea definite de Legea 297/2004 privind piața de capital și de Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), au obligația să notifice CNVM/ASF și SIF Banat-Crișana toate tranzacțiile efectuate în cont propriu cu acțiunile emise de SIF Banat-Crișana sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.

Intermediarul prin care se realizează tranzacțiile are obligația notificării operatorului pieței reglementate (Bursa de Valori București) cu privire la respectivele tranzacții, de îndată, astfel încât să permită pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare.

Tranzacții în 2017 ale persoanelor inițiate în relația cu SIF Banat-Crișana
Persoana inițiată Data tranzacției Tipul tranzacției Notificarea tranzacției
Claudiu Romeo URSAN 22 martie 2017 vânzare pdf notificare
Marcel Constantin VIDA 27 martie 2017 vânzare pdf notificare
Marcel Constantin VIDA 28 martie 2017 vânzare pdf notificare
Marcel Constantin VIDA 30 martie 2017 vânzare pdf notificare
Florin-Daniel GAVRILĂ 18 mai 2017 vânzare pdf notificare
Bogdan-Alexandru DRĂGOI 19 iunie 2017 cumpărare pdf notificare
Florin-Daniel GAVRILĂ 10 iulie 2017 cumpărare pdf notificare
Marcel Constantin VIDA 14 august 2017 vânzare pdf notificare
Mariana DUMITRESCU 19 sept. 2017 vânzare pdf notificare
Ioan Eugen CRISTEA 19 sept. 2017 vânzare pdf notificare
Maria-Rodica CLODNIȚCHI 20 sept. 2017 vânzare pdf notificare
Edith BRÎNDA 20 sept. 2017 vânzare pdf notificare
Corneliu-Victor BELEI 20 sept. 2017 vânzare pdf notificare
Florin-Daniel GAVRILĂ 21 sept. 2017 vânzare pdf notificare

Decizii ASF

Raportări dețineri

Declarații și notificări în baza Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 

Monticlifti Management Ltd.  – 1 –
Romenergo – 1 – 2 – 3 –
TATU Ioan-Alin – 1 – 2 –
El Lakis Najib  – 1 –

Declarații dețineri

Declarații în baza Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007

Ampelus Holding Limited – 1 – 2 –
Banca Transilvania S.A. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
CHELU Cătălin Constantin – 1 – 2 – 3 –
GRIGORE Gabriela – 1 –
Grupul Raiffeisen – 1 – 2 – 3 –
ING Group  – 1 – 2 –
JEICAN Constantin – 1 –
Julius Baer Investment Management LLC  –1 –
RADU Octavian Claudiu  –1 –  2 – 3 – 4 –  5 –

Tranzacții în 2016 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 2,12 MB

Tranzacții în 2015 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,41 MB

Tranzacții în 2014 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 1,14 MB

Tranzacții în 2013 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 4,27 MB

Tranzacții în 2012 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,57 MB

Tranzacții în 2011 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 4,3 MB

Tranzacții în 2010 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,4 MB