show

Informații privind deținerea de acțiuni

Tranzacții ale persoanelor inițiate

Persoanele inițiate în relație cu SIF Banat-Crișana, așa cum sunt acestea definite de Legea 297/2004 privind piața de capital și de Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), au obligația să notifice CNVM/ASF și SIF Banat-Crișana toate tranzacțiile efectuate în cont propriu cu acțiunile emise de SIF Banat-Crișana sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.

Intermediarul prin care se realizează tranzacțiile are obligația notificării operatorului pieței reglementate (Bursa de Valori București) cu privire la respectivele tranzacții, de îndată, astfel încât să permită pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare.

Tranzacții în 2018 ale persoanelor inițiate în relația cu SIF Banat-Crișana
Persoana inițiată Data tranzacției Tipul tranzacției Notificarea tranzacției
Florin-Daniel GAVRILĂ 12 ian. 2018 cumpărare pdf notificare
Florin-Daniel GAVRILĂ 10 ian. 2018 cumpărare pdf notificare

Decizii ASF

Raportări dețineri

Declarații și notificări în baza Legii nr. 297/2004 și Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 

SIF Oltenia S.A. – 1 –
Monticlifti Management Ltd.  – 1 –
Romenergo – 1 – 2 – 3 –
TATU Ioan-Alin – 1 – 2 –
El Lakis Najib  – 1 –

Declarații dețineri

Declarații în baza Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007

Ampelus Holding Limited – 1 – 2 –
Banca Transilvania S.A. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
CHELU Cătălin Constantin – 1 – 2 – 3 –
GRIGORE Gabriela – 1 –
Grupul Raiffeisen – 1 – 2 – 3 –
ING Group  – 1 – 2 –
JEICAN Constantin – 1 –
Julius Baer Investment Management LLC  –1 –
RADU Octavian Claudiu  –1 –  2 – 3 – 4 –  5 –

Tranzacții în 2017 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 4,34 MB

Tranzacții în 2016 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 2,12 MB

Tranzacții în 2015 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,41 MB

Tranzacții în 2014 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 1,14 MB

Tranzacții în 2013 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 4,27 MB

Tranzacții în 2012 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,57 MB

Tranzacții în 2011 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 4,3 MB

Tranzacții în 2010 ale persoanelor inițiate

 ↓ .zip 3,4 MB