show

Calendar financiar

Calendarul financiar 2018

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Banat-Crișana sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Orice modificări care vor surveni ulterior în prezentul calendar financiar vor fi comunicate cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită inițial.

15 februarie 2018

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2017

a doua jumătate a lunii aprilie 2018*

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2017 individuale și consolidate

a doua jumătate a lunii aprilie 2018

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2017

în termen de 24 de ore de la aprobarea AGA*

* informațiile aferente punctelor respective vor fi comunicate BVB și actualizate în calendarul de comunicare financiară după ce Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunării Generale a Acționarilor

15 mai 2018

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul I 2018

14 august 2018

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2018

28 septembrie 2018

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2018

6 noiembrie 2018

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2018

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață