show

Calendar financiar

Calendarul financiar 2019

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Banat-Crișana sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2019 al SIF Banat-Crișana este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

28 februarie 2019

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2018

22 (23) aprilie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2018 individuale și consolidate

23 aprilie 2019

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2018

15 mai 2019

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul I 2019

14 august 2019

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019

27 septembrie 2019

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2019

28 octombrie 2019

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2019

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață