show

Calendar financiar

Calendarul financiar 2019

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Banat-Crișana sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2019 al SIF Banat-Crișana este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

28 februarie 2019

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2018

a doua jumătate a lunii aprilie 2019*

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2018 individuale și consolidate

a doua jumătate a lunii aprilie 2019*

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2018

*în termen de 24 de ore de la aprobarea AGA

15 mai 2019

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul I 2019

14 august 2019

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2019

27 septembrie 2019

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2019

6 noiembrie 2019

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2019

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață

*informațiile aferente punctelor respective vor fi comunicate BVB și actualizate în calendarul de comunicare financiară, după ce Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunării Generale a Acționarilor