show

Calendar financiar

Calendarul financiar 2017

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Banat-Crișana sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Orice modificări care vor surveni ulterior în prezentul calendar financiar vor fi comunicate cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită inițial.

15 februarie 2017

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2016

20 (21) aprilie 2017

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2016

20 aprilie 2017

Prezentarea Raportului anual – rezultatele financiare pentru anul 2016

21 aprilie 2017

Prezentarea Raportului trimestrial – rezultatele financiare la 31 martie 2017

11 august 2017

Prezentarea Raportului semestrial – rezultatele financiare la 30 iunie 2017

31 august 2017

Situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016

3 noiembrie 2017

Prezentarea Raportului trimestrial – rezultatele financiare la 30 septembrie 2017

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață