show

2017

Secțiunea Raportare continuă cuprinde rapoarte și comunicate publicate de societate privind atât informațiile privilegiate în legătură cu emitentul SIF Banat-Crișana publicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 1/2006 și Regulamentului UE nr. 1055/2016, cât și alte informații care fac obiectul raportării obligatorii către investitori, conform reglementărilor aplicabile.
Rapoartele și comunicatele publicate în această secțiune sunt disponibile în format .pdf. Pentru vizualizarea lor în cele mai bune condiții aveți nevoie de aplicația Adobe® Reader®, disponibilă gratuit pentru descărcare aici.

15 iunie 2017 | 08:00
Raportare valoare activ net la 31 mai 2017

24 aprilie 2017
Raport curent: Hotărâri ale Consiliului de Administrație din data de 24 aprilie 2017

20 aprilie 2017
Comunicat de presă: Disponibilitate raport trimestrial la 31 martie 2017

20 aprilie 2017
Comunicat de presă: Disponibilitate raport anual 2016

20 aprilie 2017
Raport curent: Hotărârea AGEA din 20 aprilie 2017

20 aprilie 2017
Raport curent: Hotărârea AGOA din 20 aprilie 2017

28 martie 2017
Raport curent: Completarea ordinii de zi AGEA

20 martie 2017
Raport curent: Achiziție obligațiuni Vrancart

8 martie 2017
Raport curent: Convocare AGOA și AGEA pentru 20 (21) aprilie 2017

15 februarie 2017
Comunicat de presă: Rezultate financiare preliminare aferente anului 2016