show

Obiective

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

Viziunea strategică a SIF Banat-Crișana este că valoarea activelor administrate poate fi crescută prin îmbunătățirea alocării resurselor, pentru obținerea de profituri mai mari pentru capitalul investit, urmărind obținerea de profituri sustenabile, care să asigure o politică de dividende corespunzătoare.

Din punct de vedere strategic, proiectele pentru dezvoltare aflate în atenția managementului vizează participarea la privatizările ce vor fi efectuate în viitor, precum și orice alte oportunități oferite de investiții în societăți industriale, agricole, imobiliare. În funcție de capacitatea investițională a Societății, de la caz la caz, aceasta va putea participa singură sau prin atragerea și a altor investitori instituționali și/sau finanțatori.

Oportunități din domeniul privat sau cele ce pot apărea în momentul reorganizării sau lichidării unor societăți, care ar putea fi viabilizate printr-un management atent și riguros, sunt de asemenea avute în vedere.

În măsura în care oportunitățile investiționale identificate și societățile preluate vor fi companii închise, intenția este de a le lista pe piața de capital. Acest lucru va asigura atât o mai mare transparență, cât și rigurozitate în administrare, pentru a dezvolta aceste afaceri, pentru a deveni cât mai atractive pentru investitorii de pe piața de capital și pentru a asigura o lichiditate mărită a acțiunilor, fiind tranzacționate public.