show

Tip de fond

SIF Banat-Crișana funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată, în baza reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Societatea este autoadministrată și este înregistrată în Registrul CNVM la categoria „Alte organisme de plasament colectiv” (AOPC).