show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 30 septembrie 2019

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.578 milioane lei
(valori calculate la 30.09.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la finalul T3 2019

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2019

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 14 1.143
Comerț-imobiliare 12 201
Energie-utilități 11 158
Celuloză și hârtie 5 128
Farmaceutice 2 125
Turism și alimentație publică 4 97
Alte industrii și activități 75 141
TOTAL 123 1.993

(valori calculate la 30.09.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2019

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 30.09.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)