show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 31 martie 2018

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.801 milioane lei
(valori calculate la 31.03.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la 31 martie 2018

Portofoliul de acțiuni la 31 martie 2018

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 13 1.271,40
Comerț-imobiliare 16 448,24
Energie-utilități 11 176,51
Celuloză și hârtie 5 155,32
Turism și alimentație publică 4 98,88
Farmaceutice 2 77,73
Alte industrii și activități 83 136,61
TOTAL 134 2.365

(valori calculate la 31.03.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 31 martie 2018

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 31.03.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)