show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 31 decembrie 2016

(pondere în total active)

Total active administrate: 1.945 milioane lei
valori calculate la 31.12.2016 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015

Situația activelor la 31 decembrie 2016

Portofoliul de acțiuni la 31 decembrie 2016

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 13 989,6
Comerț-imobiliare 19 177
Celuloză și hârtie 6 124,71
Energie-utilități 11 94,33
Turism și alimentație publică 4 90,72
Farmaceutice 2 69,15
Alte industrii și activități 95 130,38
TOTAL 150 1.666

(valori calculate la 31.12.2016 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 31 decembrie 2016

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 31.12.2016 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix la 31 decembrie 2016

(structura pe tipuri de instrumente)

Valoarea* totală a portofoliului de instrumente financiare cu venit fix la 31 decembrie 2016  (în echivalent lei):
151 milioane de lei 

* calculată la 31.12.2016 în conformitate cu reglementările în vigoare