show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 31 martie 2017

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.137 milioane lei
valori calculate la 31.03.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015

Situația activelor la 31 martie 2017

Portofoliul de acțiuni la 31 martie 2017

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 13 1080,17
Comerț-imobiliare 19 177,33
Celuloză și hârtie 6 162,07
Turism și alimentație publică 4 136,44
Energie-utilități 11 102,65
Farmaceutice 2 73,09
Alte industrii și activități 95 142,33
TOTAL 150 1.874

(valori calculate la 31.03.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 31 martie 2017

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 31.03.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix la 31 martie 2017

(structura pe tipuri de instrumente)

Valoarea* totală a portofoliului de instrumente financiare cu venit fix la 31 martie 2017  (în echivalent lei):
111,47 milioane de lei 

* calculată la 31.03.2017 în conformitate cu reglementările în vigoare, sumele nu conțin dobânzile de încasat