show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 30 iunie 2018

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.398,64 milioane lei
(valori calculate la 30.06.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la 30 iunie 2018

Portofoliul de acțiuni la 30 iunie 2018

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 14 1.140,74
Comerț-imobiliare 15 201,18
Energie-utilități 10 151,70
Celuloză și hârtie 5 135,15
Turism și alimentație publică 4 102,91
Farmaceutice 2 86,91
Alte industrii și activități 81 110,81
TOTAL 131 1.929

(valori calculate la 30.06.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 30 iunie 2018

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 31.03.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix la 30 iunie 2018

(structura pe tipuri de plasamente de dețineri)

Total plasamente: 141,26 milioane lei

(ponderi în total portofoliu IFVF, sumele nu conțin dobânzile de încasat)