show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 30 iunie 2019

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.506 milioane lei
(valori calculate la 30.06.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la finalul S1 2019

Portofoliul de acțiuni la 30 iunie 2019

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 14 1.091,09
Comerț-imobiliare 13 200,27
Energie-utilități 11 149,63
Celuloză și hârtie 5 132
Farmaceutice 2 131,28
Turism și alimentație publică 4 94,37
Alte industrii și activități 76 150,54
TOTAL 125 1.949

(valori calculate la 30.06.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 30 iunie 2019

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 30.06.2019 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix la 30 iunie 2019

Total plasamente: 157,68 milioane lei
(valori calculate la 30.06.2019, sumele nu conțin dobânzile de încasat)