show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 31 decembrie 2018

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.229,80 milioane lei
(valori calculate la 31.12.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la 31 decembrie 2018

Portofoliul de acțiuni la 31 decembrie 2018

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 14 1.036
Comerț-imobiliare 16 241,22
Celuloză și hârtie 5 150,41
Energie-utilități 10 146,51
Farmaceutice 2 81,27
Turism și alimentație publică 4 72,44
Alte industrii și activități 79 114,14
TOTAL 130 1.824

(valori calculate la 31.12.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 31 decembrie 2018

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 31.12.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)