show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 30 septembrie 2018

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.696 milioane lei
(valori calculate la 30.09.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la 30 septembrie 2018

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2018

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 14 1.188,96
Comerț-imobiliare 13 446,43
Celuloză și hârtie 5 162,59
Energie-utilități 10 146,51
Turism și alimentație publică 4 88,01
Farmaceutice 2 86,42
Alte industrii și activități 80 111,61
TOTAL 128 2.230

(valori calculate la 30.09.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2018

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 30.09.2018 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)