show

Portofoliul SIF Banat-Crișana

Activele administrate la 30 septembrie 2017

(pondere în total active)

Total active administrate: 2.321 milioane lei
(valori calculate la 30.09.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, valoarea instrumentelor financiare cu venit fix conține dobânzile de încasat)

Situația activelor la 30 septembrie 2017

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2017

(structura pe sectoare)

Ramura Număr emitenți Valoare [mil. lei]
Financiar-bancar 13 1.188,74
Comerț-imobiliare 19 198,27
Celuloză și hârtie 6 164,93
Energie-utilități 11 103,03
Turism și alimentație publică 4 97,52
Farmaceutice 2 78,81
Alte industrii și activități 92 139,96
TOTAL 147 1.971

(valori calculate la 30.09.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni la 30 septembrie 2017

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 30.09.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015)

Portofoliul de acțiuni instrumente financiare cu venit fix la 30 septembrie 2017

(structura pe categorii de dețineri)

(valori calculate la 30.09.2017 conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a Regulamentului ASF nr. 10/2015, sumele nu conțin dobânzile de încasat)