RAPORTĂRI RECENTE

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, fiind unul dintre principalii actori ai pieței de capital din România, cu peste 30 de ani de activitate și expertiză în administrarea activelor financiare.

Lion Capital este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) din martie 2018, iar din iulie 2021, ASF a autorizat societatea și în calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR).

Strategia investițională a Lion Capital urmărește pe termen lung maximizarea performanțelor portofoliului în vederea creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții. Abordarea individuală pentru fiecare participație urmărește obținerea în final a unui randament agregat, compus atât din venituri din dividende cât și câștig de capital.

Lion Capital are ca obiectiv investițional administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit.

Ultimele știri și evenimente

31 august 2023
Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Activitatea Lion Capital în prima jumătate a anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare

Citește toată știrea ›

15 mai 2023
Prima ședință de tranzacționare pentru Lion Capital sub noul simbol bursier

Din 15 mai 2023, acțiunile Lion Capital se tranzacționează la Bursa de Valori București sub simbolul bursier LION. Lion Capital, companie listată la Bursa de valori București de peste 20 de ani, se tranzacționează din 15 mai 2023 sub noul simbol LION,

Citește toată știrea ›

15 mai 2023
Rezultate financiare la 31 martie 2023

Administrarea portofoliului de active în primul trimestru al anul 2023 s-a desfășurat într-un mediu de investiții complex și incert, ce trebuie să facă față creșterilor succesive ale ratelor dobânzii și volatilității ridicate pe piețele de

Citește toată știrea ›

28 februarie 2023
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

SIF Banat-Crișana încheie anul 2022 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile. Valoarea

Citește toată știrea ›

10 februarie 2023
Oferta Publică de Cumpărare

Documentele Ofertei Publice de Cumpărare, derulate în perioada 16 februarie 2023 – 1 martie 2023, pentru 1.870.000 acțiuni SIF Banat-Crișana (0,3685% din capitalul social), la prețul de 2,52 lei/acțiune, sunt disponibile în secțiunea Raportare

Citește toată știrea ›

31 august 2022
Rezultate financiare la 30 iunie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în prima jumătate a anului 2022 sunt marcate de contextul investițional actual dificil, veniturile din dividende înregistrate de societate (127 milioane lei) fiind afectate negativ la nivelul rezultatului net de poziția

Citește toată știrea ›

11 iulie 2022
Plata dividendelor 2021

SIF Banat-Crișana informează acționarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022. Procedura ce prezintă modalitățile și termenele de

Citește toată știrea ›

05 iulie 2021
SIF Banat-Crișana autorizată ca FIAIR

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizația nr. 130/01.07.2021, prin care se autorizează SIF Banat-Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) având ca depozitar Banca

Citește toată știrea ›

20 decembrie 2019
Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la

Citește toată știrea ›

09 martie 2018
Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea

Citește toată știrea ›

Evoluția acțiunii LION

Data: 2023-09-22, Ora: 15:43 Bursa de Valori București

Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.
  • Ultimul preț:2,4700 (lei)
  • Preț deschidere:2,4700 (lei)
  • Preț minim:2,4700 (lei)
  • Preț maxim:2,4700 (lei)
  • Variație:-0,0600 (lei) -2,37 (%)
  • Volum:3.731 (acțiuni)
  • Capitalizare:1.253.549.838,32 (lei)
  • Stare:Closed
Istoric de tranzacționare și indicatori bursieri