RAPORTĂRI RECENTE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

SIF Banat-Crișana este autorizată de ASF din martie 2018 ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) și este clasificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 ca fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR), autoadministrat, și autorizată de ASF în această calitate din iulie 2021.

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

Ultimele știri și evenimente

11 iulie 2022
Plata dividendelor 2021

SIF Banat-Crișana informează acționarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022. Procedura ce prezintă modalitățile și termenele de

Citește toată știrea ›

16 mai 2022
Rezultate financiare la 31 martie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în primele trei luni ale anului 2022 sunt marcate pe de o parte de contextul investițional actual extrem de dificil și pe de altă parte de specificul primului trimestru al anului, în care veniturile recurente sunt de obicei

Citește toată știrea ›

28 februarie 2022
Rezultate financiare preliminare 2021

SIF Banat-Crișana încheie anul 2021 cu rezultate financiare remarcabile și o poziție financiară solidă. Valoarea activelor totale ale SIF Banat‐Crișana, conform situațiilor financiare preliminare, s-a ridicat la 3.607,4 milioane lei la 31 decembrie

Citește toată știrea ›

05 iulie 2021
SIF Banat-Crișana autorizată ca FIAIR

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizația nr. 130/01.07.2021, prin care se autorizează SIF Banat-Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) având ca depozitar Banca

Citește toată știrea ›

20 decembrie 2019
Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la

Citește toată știrea ›

09 martie 2018
Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea

Citește toată știrea ›

Evoluția acțiunii SIF1

Data: 2022-08-17, Ora: 15:08 Bursa de Valori București

Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.
  • Preț curent:2.5000 (RON)
  • Preț minim:2.5000 (RON)
  • Preț maxim:2.5000 (RON)
  • Variație:-0.0600 (RON) -2.34 (%)
  • Volum:4845 (acțiuni)
  • Capitalizare:1372123170 (RON)
  • Stare:Closed
Istoric de tranzacționare și indicatori bursieri