Știri și evenimente

31 august 2023

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Activitatea Lion Capital în prima jumătate a anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist. Rezultatele atinse sunt […]

Citește toata știrea ›

15 mai 2023

Prima ședință de tranzacționare pentru Lion Capital sub noul simbol bursier

Din 15 mai 2023, acțiunile Lion Capital se tranzacționează la Bursa de Valori București sub simbolul bursier LION. Lion Capital, companie listată la Bursa de valori București de peste 20 de ani, se tranzacționează din 15 mai 2023 sub noul simbol LION, ca urmare a procesului de actualizare a identității de brand demarat de companie […]

Citește toata știrea ›

15 mai 2023

Rezultate financiare la 31 martie 2023

Administrarea portofoliului de active în primul trimestru al anul 2023 s-a desfășurat într-un mediu de investiții complex și incert, ce trebuie să facă față creșterilor succesive ale ratelor dobânzii și volatilității ridicate pe piețele de capital, necesitând o abordare prudentă și adaptativă pentru a asigura o performanță adecvată. În acest context, în administrarea activelor Lion […]

Citește toata știrea ›

28 februarie 2023

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

SIF Banat-Crișana încheie anul 2022 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile. Valoarea activelor totale ale SIF Banat‐Crișana, conform situațiilor financiare preliminare, a fost de 3.405,3 milioane lei la 31 decembrie 2022, în scădere cu […]

Citește toata știrea ›

10 februarie 2023

Oferta Publică de Cumpărare

Documentele Ofertei Publice de Cumpărare, derulate în perioada 16 februarie 2023 – 1 martie 2023, pentru 1.870.000 acțiuni SIF Banat-Crișana (0,3685% din capitalul social), la prețul de 2,52 lei/acțiune, sunt disponibile în secțiunea Raportare continuă.

Citește toata știrea ›

31 august 2022

Rezultate financiare la 30 iunie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în prima jumătate a anului 2022 sunt marcate de contextul investițional actual dificil, veniturile din dividende înregistrate de societate (127 milioane lei) fiind afectate negativ la nivelul rezultatului net de poziția câștig/pierdere din investiții, care reflectă evoluția valorii juste a activelor la valoare justă prin profit sau pierdere (acțiuni filiale, plasamente în […]

Citește toata știrea ›

11 iulie 2022

Plata dividendelor 2021

SIF Banat-Crișana informează acționarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022. Procedura ce prezintă modalitățile și termenele de plată a dividendelor este disponibilă pentru consultare în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2022.

Citește toata știrea ›

05 iulie 2021

SIF Banat-Crișana autorizată ca FIAIR

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizația nr. 130/01.07.2021, prin care se autorizează SIF Banat-Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. Prin aceeași autorizație, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›

20 decembrie 2019

Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3. Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă. […]

Citește toata știrea ›

09 martie 2018

Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcțiile cheie de administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›

16 mai 2022

Rezultate financiare la 31 martie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în primele trei luni ale anului 2022 sunt marcate pe de o parte de contextul investițional actual extrem de dificil și pe de altă parte de specificul primului trimestru al anului, în care veniturile recurente sunt de obicei reduse și impactul major asupra rezultatului net revine poziției câștig/pierdere din investiții. Valoarea activului […]

Citește toata știrea ›

28 februarie 2022

Rezultate financiare preliminare 2021

SIF Banat-Crișana încheie anul 2021 cu rezultate financiare remarcabile și o poziție financiară solidă. Valoarea activelor totale ale SIF Banat‐Crișana, conform situațiilor financiare preliminare, s-a ridicat la 3.607,4 milioane lei la 31 decembrie 2021, în creștere cu 25,1% față de valoarea de la finalul anului 2020. Societatea a adoptat o politică investițională activă, cu vânzări […]

Citește toata știrea ›

15 noiembrie 2021

Rezultate financiare la 30 septembrie 2021

SIF Banat-Crișana încheie primele nouă luni ale anului 2021 cu rezultate foarte bune și o poziție financiară favorabilă. Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.375,48 milioane lei la 30 septembrie 2021, în creștere cu 17% față de  valoarea de la finalul anului 2020. Societatea a adoptat […]

Citește toata știrea ›

1 2 3 9