Știri și evenimente

23 septembrie 2021

Oferta Publică de Cumpărare

Documentele Ofertei Publice de Cumpărare, derulate în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021, pentru 30.880.000 acțiuni SIF Banat-Crișana, la prețul de 2,70 lei/acțiune, sunt disponibile în secțiunea Raportare continuă.

Citește toata știrea ›

31 august 2021

Rezultate financiare la 30 iunie 2021

SIF Banat-Crișana încheie primul semestru 2021 cu o poziție financiară solidă. Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.308,21 milioane lei la 30 iunie 2021, în creștere cu 14,7% peste valoarea de la finalul anului 2020. Societatea a adoptat o politică investițională de dezinvestire în primele șase […]

Citește toata știrea ›

05 iulie 2021

SIF Banat-Crișana autorizată ca FIAIR

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizația nr. 130/01.07.2021, prin care se autorizează SIF Banat-Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. Prin aceeași autorizație, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›

14 mai 2021

Rezultate financiare la 31 martie 2021

SIF Banat-Crișana încheie primul trimestru 2021 cu o poziție financiară solidă. Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.082,08 milioane lei la 31 martie 2021, în creștere cu 6,87% peste valoarea de la finalul anului 2020 și cu 36,62% peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului […]

Citește toata știrea ›

26 februarie 2021

Rezultate financiare preliminare 2020

SIF Banat-Crișana a obținut un Profit net preliminar neauditat, aferent exercițiului financiar 2020, de 92,1 milioane lei, în scădere cu 42,2% față de rezultatul anului precedent, la active totale deținute de 2.883,8 milioane lei, în scădere cu doar 1,5% față de 2019. Rezultatele pozitive obținute, în contextul unui an dificil și afectat de incertitudini severe, […]

Citește toata știrea ›

14 ianuarie 2021

Hotărâri CA din 13 ianuarie 2021

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, întrunit în data de 13 ianuarie 2021 în prezența celor cinci administratori aflați în funcție, având în vedere Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 6 ianuarie 2021 și prevederile art. 7 alin. (6), alin. (13), lit. h) și alin. (15) […]

Citește toata știrea ›

20 decembrie 2019

Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3. Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă. […]

Citește toata știrea ›

09 martie 2018

Autorizare ca AFIA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcțiile cheie de administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății actualizat în conformitate cu […]

Citește toata știrea ›

25 noiembrie 2020

Convocare AGOA pentru 6 (7) ianuarie 2021

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) SIF Banat-Crișana pentru data de 6 ianuarie 2021 (prima convocare), ora 10:00, respectiv pentru data de 7 ianuarie 2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să […]

Citește toata știrea ›

23 martie 2020

CONVOCARE AGOA și AGEA pentru 27 (28) aprilie 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare),  respectiv pentru data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să […]

Citește toata știrea ›

07 noiembrie 2019

Rezultatele ofertei publice

Au fost publicate rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, derulată între 22 octombrie 2019 și 4 noiembrie 2019, este disponibilă în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2019

Citește toata știrea ›

1 2 3 8