Hotărâri CA din 13 ianuarie 2021

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, întrunit în data de 13 ianuarie 2021 în prezența celor cinci administratori aflați în funcție, având în vedere Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 6 ianuarie 2021 și prevederile art. 7 alin. (6), alin. (13), lit. h) și alin. (15) din Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA, a adoptat următoarele hotărâri:

• A ales pe domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte al Consiliului de administrație și de Director General al SIF Banat-Crișana SA, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990.

• A ales pe domnul Radu-Răzvan Străuț în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație și de Director General Adjunct al SIF Banat-Crișana SA, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990.

• Mandatul de Președinte-Director General al domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi și mandatul de Vicepreședinte-Director General Adjunct al domnului Radu-Răzvan Străuț vor avea o durată de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025.

Modificările intervenite în structura de conducere a societății vor fi supuse autorizării Autorității de Supraveghere Financiară și devin aplicabile cu începere de la data de 25 aprilie 2021, sub rezerva autorizării lor de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Raportul curent este disponibil în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2021