CONVOCARE AGOA și AGEA pentru 27 (28) aprilie 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  SIF Banat-Crișana pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare),  respectiv pentru data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2020, considerată dată de referință.

Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară este disponibil în secțiunea Adunarea generală a acționarilor.