Înființarea unei noi sucursale în București

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât în 19 decembrie 2019 înființarea unei noi sucursale a SIF Banat-Crișana în București, având denumirea: „SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3. Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă.

Dl. Bogdan-Alexandru Drăgoi a fost numit în calitate de persoană împuternicită să reprezinte Sucursala București-Rahmaninov, cu o durată nelimitată a mandatului.

Totodată, CA al SIF Banat-Crișana a hotărât încetarea activității, desființarea și radierea de la ORC București a Sucursalei București a SIF Banat-Crișana cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A1, de la data emiterii de către ASF a avizului privind modificarea actului constitutiv referitoare la sucursala București a societății.

Raportul curent din 20 decembrie 2019 referitor la deciziile Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana din ședința din 19 decembrie 2019 este disponibil în secțiunea Raportare continuă.