Oferta publică de cumpărare

Prin Decizia ASF nr. 1263 din 16.10.2019, a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, inițiată de Societate, oferta având următoarele caracteristici:

  • Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 18.771.068 de acțiuni, reprezentând 3,6275% din capitalul social;
  • Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune;
  • Prețul de cumpărare este de: 2,50 lei/acțiune;
  • Perioada de derulare: 22.10.2019 – 04.11.2019;
  • Intermediarul ofertei: SSIF Swiss Capital SA;
  • Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

În 17.10.2019 au fost publicate anunțul și documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, care sunt disponibile pentru consultare în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2019.