Plata dividendelor 2021

SIF Banat-Crișana informează acționarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022.

Procedura ce prezintă modalitățile și termenele de plată a dividendelor este disponibilă pentru consultare în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2022.