Raport T3 2019

Raportul trimestrial al SIF Banat-Crișana întocmit la data de 30 septembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, Regulamentului nr. 15/2004, Normei 39/2015 și Legii nr. 24/2017 este disponibil începând cu data de 28 octombrie 2019.

Raportul este pus la dispoziția publicului în scris, la cerere, precum și în format electronic pe pagina de internet a Societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară 

Situațiile financiare individuale interimare simplificate la data de 30 septembrie 2019 nu sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Principale informații financiare și operaționale

PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei] 30.09.2018 31.12.2018 30.09.2019
Total active, din care 2.612,07 2.452,94 2.792,32
Total active financiare 2.585,71 2.427,11 2.741,61
Capitaluri proprii 2.435,60 2.321,42 2.634,93
Total datorii curente 16,29 1,62 4,55
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei] 30.09.2018 31.12.2018 30.09.2019
Venituri operaționale 101,27 114,88 110,44
Câștiguri din investiții (20,24) (16,05) 39,43
Cheltuieli operaționale 12,07 17,93 11,94
Profit brut 68,96 80,89 137,93
Profit net 65,46 77,19 126,54
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET 30.09.2018 31.12.2018 30.09.2019
Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei) 2,4500 2,0400 2,4500
Valoare activ net* / acțiune (lei) 5,1782 4,3067 4,9745
Activ net contabil / acțiune (lei) 4,7068 4,4863 5,0929
Valoare nominală a acțiunii (lei) 0,10 0,10 0,10
Număr acțiuni în circulație** 517.460.724 517.371.068 517.371.068

* calculată conform reglementărilor ASF
** numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate

DATE OPERAȚIONALE 30.09.2018 31.12.2018 30.09.2019
Număr angajați permanenți 34 34 34
Număr sucursale 1 1 1

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: investitori@sif1.ro.