Rezultate financiare la 30 iunie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în prima jumătate a anului 2022 sunt marcate de contextul investițional actual dificil, veniturile din dividende înregistrate de societate (127 milioane lei) fiind afectate negativ la nivelul rezultatului net de poziția câștig/pierdere din investiții, care reflectă evoluția valorii juste a activelor la valoare justă prin profit sau pierdere (acțiuni filiale, plasamente în unități de fond, obligațiuni).

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculată în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.158,6 mil. lei la 30 iunie 2022, în scădere cu 7,3% față de valoarea de la finalul anului 2021.

Societatea a adoptat o poziție investițională activă în primele 6 luni ale anului 2022, cu achiziții de acțiuni în emitenți cotați, fructificând parțial rezerva de lichidități disponibilă, constituită ca urmare a unei activități semnificative de dezinvestire pe parcursul anului 2021.

În prima jumătate a anului 2022, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 127 mil. lei, reprezentând în proporție de 76% dividendele repartizate acționarilor de către principalele bănci locale listate. Veniturile din dobânzi sunt în creștere față de perioada similară a anului precedent, fiind în proporție majoritară aferente activelor financiare la valoare justă prin profit și pierdere.

Pierderea din investiții se ridică la 99 mil. lei, comparativ cu un câștig de 207 mil. lei înregistrat la 30 iunie 2021. Pierderea netă este rezultatul evaluării la valoare justă, pe parcursul primelor 6 luni ale anului, a acțiunilor cotate (filiale și entități asociate), a unităților de fond și obligațiunilor. Evoluția piețelor globale de acțiuni, afectate de situația geopolitică actuală, a influențat negativ valoarea de piață a  acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul acestei categorii.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2022 sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2021, fiind înregistrate reduceri la majoritatea categoriilor de cheltuieli.

Profitul net realizat la data de 30 iunie 2022, în sumă de 12,4 mil. lei, este efectul veniturilor din dividende și al rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere.

Totalul rezultatului global la 30 iunie 2022 este nefavorabil, în sumă de 222 mil. lei, fiind efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a scăderii valorii juste, comparativ cu finalul anului 2021, a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar bancar).

Versiunea integrală a raportul semestrial poate fi consultată pe site-ul SIF Banat-Crișana, secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare.