Rezultate financiare la 30 septembrie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în primele nouă luni ale anului 2022 sunt marcate de contextul investițional actual dificil, veniturile semnificative din dividende înregistrate de societate (166 milioane lei) fiind afectate negativ la nivelul rezultatului net de poziția câștig/pierdere din investiții, care reflectă evoluția valorii juste a activelor la valoare justă prin profit sau pierdere (acțiuni filiale, plasamente în unități de fond, obligațiuni).

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 2.989,3 mil. lei la 30 septembrie 2022, în scădere cu 12,3% față de valoarea de la finalul anului 2021, influențat de scăderea cotațiilor bursiere ale principalelor dețineri din portofoliu. Societatea a adoptat o poziție investițională activă în primele 9 luni ale anului, cu achiziții de acțiuni în emitenți cotați, fructificând parțial rezerva de lichidități disponibilă, constituită ca urmare a unei activități semnificative de dezinvestire pe parcursul anului 2021.

În primele 3 trimestre ale anului 2022, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 166 mil. lei, cu 18% peste nivelul bugetat pentru întreg anul 2022, reprezentând în proporție de 58% dividendele distribuite de către principalele bănci listate la BVB existente în portofoliu. Totodată, politica investițională pusă în practică în prima parte a anului 2022, prin achiziția de acțiuni la emitenți din sectorul energetic, a condus la o creștere importantă a volumului dividendelor colectate, respectiv la depășirea veniturilor din dividende bugetate.

Veniturile din dobânzi sunt în creștere față de perioada similară a anului precedent, fiind în proporție majoritară aferente activelor financiare la valoare justă prin profit și pierdere și rezultatul creșterii constante a ratelor dobânzii la plasamentele monetare și a ratei variabile a cuponului bonificat în cazul obligațiunilor deținute în portofoliu. Veniturile din dobânzi depășesc cu 15% nivelul bugetat al acestora pentru întreg anul 2022.

Pierderea din investiții se ridică la 143 mil. lei, comparativ cu un câștig de 224,5 mil. lei înregistrat la 30 septembrie 2021. Pierderea netă este rezultatul evaluării la valoare justă, pe parcursul primelor 9 luni ale anului, a acțiunilor cotate (filiale și entități asociate), a unităților de fond și obligațiunilor. Evoluția piețelor globale de acțiuni, creșterea prețurilor materiilor prime și a costurilor cu energia a influențat negativ valoarea de piață a acțiunilor tranzacționate pe BVB evidențiate în cadrul acestei categorii.

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2022 sunt sub nivelul celor din perioada corespunzătoare a anului 2021, fiind înregistrate reduceri la majoritatea categoriilor de cheltuieli. Totalul cheltuielilor la finalul trimestrului al treilea reprezintă 45% din volumul bugetat al acestora pentru anul 2022.

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2022, în sumă de 7,3 mil. lei, reprezintă 9% din nivelul cuprins în bugetul pentru 2022. Având în vedere estimările interne ale câștigului/pierderii din investiții, pe baza cotațiilor de piață disponibile la data publicării raportării trimestriale, este puțin probabilă realizarea profitului net la nivelul bugetat.

Totalul rezultatului global la 30 septembrie 2022 este nefavorabil, fiind efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a scăderii valorii juste, comparativ cu finalul anului 2021, a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar bancar). Mitigarea eficientă a acestor influențe reprezintă un demers extrem de dificil, condiționat atât de strategia investițională (aceste active reprezentând principala sursă a veniturilor recurente) cât și de relația între nivelul lichidității disponibile în piață și valoarea pachetelor de acțiuni deținute de SIF Banat-Crișana.

Versiunea integrală a raportul trimestrial poate fi consultată pe site-ul SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară