Rezultate financiare la 31 martie 2022

Rezultatele SIF Banat-Crișana în primele trei luni ale anului 2022 sunt marcate pe de o parte de contextul investițional actual extrem de dificil și pe de altă parte de specificul primului trimestru al anului, în care veniturile recurente sunt de obicei reduse și impactul major asupra rezultatului net revine poziției câștig/pierdere din investiții.

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.270,8 mil. lei la 31 martie 2022, în scădere cu 4% față de  valoarea de la finalul anului 2021.

Societatea a adoptat o poziție investițională activă în primele trei luni ale anului, cu achiziții de acțiuni în emitenți cotați, fructificând parțial rezerva de lichidități disponibilă, constituită ca urmare a unei activități semnificative de dezinvestire pe parcursul anului 2021.

În primul trimestru al anului 2022, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 32,9 mil. lei, reprezentând dividendele repartizate acționarilor de către BRD. Veniturile din dobânzi sunt aproximativ la același nivel față de perioada similară a anului precedent, fiind în proporție majoritară aferente activelor financiare la valoare justă prin profit și pierdere.

Pierderea din investiții se ridică la 64 mil. lei, comparativ cu un rezultat favorabil de 101 mil. lei înregistrat la 31 martie 2021. Pierderea netă este rezultatul evaluării la valoare justă la 31 martie 2022 a Activelor financiare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere. Evoluția piețelor globale de acțiuni, afectate de situația geopolitică actuală, a influențat negativ valoarea de piață a  acțiunilor listate pe plan local și evidențiate în cadrul acestei categorii.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2022 sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2021, fiind înregistrate reduceri la majoritatea categoriilor de cheltuieli.

Pierderea netă înregistrată la data de 31 martie 2022, în sumă de 36,3 mil. lei, este efectul rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor evaluate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere.

Totalul rezultatului global la 31 martie 2022 este nefavorabil, în sumă de 140 mil. lei, fiind efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a scăderii valorii juste, comparativ cu finalul anului 2021, a portofoliului de active financiare clasificate în categoria Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar bancar.

Versiunea integrală a raportului trimestrial poate fi consultată pe site-ul SIF Banat-Crișana, în secțiunea Raportare financiară