Rezultate financiare preliminare 2020

SIF Banat-Crișana a obținut un Profit net preliminar neauditat, aferent exercițiului financiar 2020, de 92,1 milioane lei, în scădere cu 42,2% față de rezultatul anului precedent, la active totale deținute de 2.883,8 milioane lei, în scădere cu doar 1,5% față de 2019.

Rezultatele pozitive obținute, în contextul unui an dificil și afectat de incertitudini severe, sunt efectul orientării strategice de diversificare a portofoliului și de reducere a dependenței de dividendele și performanța deținerilor de acțiuni din sectorul financiar-bancar.

Astfel, Veniturile totale preliminare la 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 94,84 milioane lei, cu 22% sub nivelul celor realizate în anul 2019, evoluție cauzată de impactul pandemiei COVID 19 asupra politicii de dividend a celor mai mari dețineri din portofoliul Societății, distribuirea de dividende fiind fie sistată, fie redus semnificativ nivelul acestora față de anii precedenți. Diminuarea dividendelor distribuite de către bănci a fost echilibrată de încasarea unor dividende mai mari de la filiale și entități asociate.

Câștigul din investiții în exercițiul financiar 2020 este cu 48 milioane lei mai redus față de cel realizat în anul 2019 și este în principal efectul recunoașterii în cadrul veniturilor a diferențelor de valoare justă aferentă activelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (dețineri în filiale și entități asociate).

Activele totale deținute de SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2020, valorau 2.883,8 milioane lei (‑1,5% față de 2019), în contextul unei scăderi a valorii plasamentelor în acțiuni cotate (pe fondul unei recuperări parțiale a scăderilor din primul trimestru al anului), scădere echilibrată de înregistrarea unor diferențe nete pozitive din evaluarea participațiilor nelistate, atât a celor existente în portofoliu cât și a celor achiziționate în cursul anului 2020.

Structural, principalele modificări ale poziției financiare se regăsesc în cadrul: (1) Activelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere în creștere față de anul 2019, pe fondul recunoașterii diferențelor de valoare justă la 31 decembrie 2020 și al investițiilor efectuate în 2020 în acțiuni clasificate în cadrul acestei categorii și (2) Activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (acțiuni), poziție influențată negativ atât de efectul evoluției cotațiilor bursiere din 2020 asupra portofoliului de participații minoritare al Societății cât și de dezinvestițiile nete efectuate din cadrul acestei categorii de active în anul 2020 (în principal emitenți din sectorul energetic).

Nivelul Fluxurilor de numerar susține poziția și performanțele financiare solide ale anului 2020, SIF Banat-Crișana dispunând de lichidități (disponibil, depozite bancare) în sumă de 150,7 milioane lei, în creștere cu 33,5 milioane lei față de 2019

Rezultatele preliminare la 31 decembrie 2020 sunt publicate în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare