SIF Banat-Crișana autorizată ca FIAIR

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Autorizația nr. 130/01.07.2021, prin care se autorizează SIF Banat-Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Prin aceeași autorizație, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/06.07.2020 și cu Hotărârea AGEA nr. 1/02.11.2020.

Documentele privind funcționarea SIF Banat-Crișana în calitate de F.I.A.I.R. pot fi consultate pe pagina de
internet a societății, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea Guvernanța Corporativă.