Guvernanța corporativă

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a SIF Banat-Crișana) înțelege că o bună guvernanță corporativă este esențială pentru asigurarea unui proces decizional eficient, care să conducă la viabilitatea pe termen lung a afacerii, atingerea obiectivelor companiei și crearea unei valori sustenabile pentru toate părțile interesate (acționari, conducere, angajați, parteneri etc.).

Din 2011, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a decis conformarea voluntară la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC).
Prevederile Regulamentului de Guvernanță Corporativă al SIF Banat-Crișana, adoptat în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 2/2016, au un caracter supletiv actelor normative din România și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, incidente funcționării emitenților listați la Bursa de Valori București.

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este disponibil pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Documente de referință