Structura acționariatului

La 31 martie 2023, Lion Capital are 5.740.306 acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății.

Lion Capital deține 990.000 de acțiuni proprii, răscumpărate în 2023.

Acționariatul la 31 martie 2023
număr acționaridețineri
TOTAL5.740.306100%
Persoane fizice române5.738.04340,24%
Persoane fizice nerezidente2.1280,33%
Persoane juridice române11243,43%
Lion Capital10,20%
Persoane juridice nerezidente2215,80%
Structura acționariatului* la 31 martie 2023

*în funcție de dețineri