Norme ASF și reglementări

Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Informații publicate pe site-ul Lion Capital în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și ale Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Comitetul MONEYVAL
declarații publice emise de Comitetul MONEYVAL
pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.)
declarații publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională
pagina de internet a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F): www.fatf-gafi.org

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
pagina de internet a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: www.onpcsb.ro

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale afișate pe website-ul ASF
Sancțiuni internaționale afișate pe site-ul ONPCSB
Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene 
Rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU

Alerte

Atenționări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Alerte emise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Informații cu privire la factorii de risc în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

FATV-GAFI – pentru verificarea cadrului de reglementare al combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism
Transparency International – pentru verificarea nivelului de corupție al unei jurisdicții
European Union External Action – pentru sancțiuni internaționale
EU Sanctions Map – pentru sancțiuni internaționale

secțiune actualizată în 17 ianuarie 2020

Protecția datelor cu caracter personal