Cifre cheie

POZIȚIA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei]201720182019
Total active, din care 2.488,15 2.452,94 2.926,68
Total active financiare 2.462,83 2.427,11 2.900,02
Capitaluri proprii 2.291,24 2.321,42 2.748,20
Total datorii 196,91 131,52 178,47
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [IFRS] [mil. lei]201720182019
Venituri 84,93 114,88 121,54
Câștiguri din investiții 3,31 (16,05) 75,95
Cheltuieli 15,75 17,93 22,24
Profit brut 72,49 80,89 175,26
Profit net 69,55 77,19 159,49
INDICATORI FINANCIARI [IFRS] [%]201720182019
ROE (profit net/capital propriu) 3,04 3,32 5,80
ROA (profit net/active totale) 2,80 3,15 5,45
Rata marjei profitului brut (profit brut/total venituri) 35,55 37,49 66,54
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI201720182019
Preț acțiune [final de an, lei] 2,7700 2,0400 2,7300
Valoare activ net / acțiune* [lei] 5,0111 4,3067 5,2959
Activ net contabil / acțiune [lei] 4,4062 4,4863 5,3411
Dividend / acțiune [lei]

* calculată conform reglementărilor ASF