show

Structura acționariatului

La 30 iunie 2020, SIF Banat-Crișana avea 5.748.031 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Urmare a răscumpărărilor efectuate, SIF Banat-Crișana deține 2.918.361 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2020
număr acționaridețineri
TOTAL5.748.031100%
Persoane fizice române5.745.79439,16%
Persoane fizice nerezidente2.0640,33%
Persoane juridice române13938,49%
SIF Banat-Crișana*0,56%
Persoane juridice nerezidente3321,46%

*acțiuni proprii răscumpărate

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2020

*în funcție de dețineri