Structura acționariatului

La 30 septembrie 2020, SIF Banat-Crișana avea 5.747.546 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății. Urmare a răscumpărărilor efectuate, SIF Banat-Crișana deține 2.918.361 de acțiuni proprii.

Acționariatul SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2020
număr acționaridețineri
TOTAL5.747.546100%
Persoane fizice române5.745.30039,40%
Persoane fizice nerezidente2.0760,34%
Persoane juridice române13737,64%
SIF Banat-Crișana*0,57%
Persoane juridice nerezidente3222,05%

*acțiuni proprii răscumpărate

Structura acționariatului* SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2020

*în funcție de dețineri